Home » Szwajcarzy: Szwajcarscy Stulatkowie, Szwajcarscy Wolnomularze, Szwajcarscy Wynalazcy, Roger Louis Sch Tz-Marsauche, Albert Hofmann by Source Wikipedia
Szwajcarzy: Szwajcarscy Stulatkowie, Szwajcarscy Wolnomularze, Szwajcarscy Wynalazcy, Roger Louis Sch Tz-Marsauche, Albert Hofmann Source Wikipedia

Szwajcarzy: Szwajcarscy Stulatkowie, Szwajcarscy Wolnomularze, Szwajcarscy Wynalazcy, Roger Louis Sch Tz-Marsauche, Albert Hofmann

Source Wikipedia

Published August 2nd 2011
ISBN : 9781232665502
Paperback
32 pages
Enter the sum

 About the Book 

?r d?o: Wikipedia. Strony: 31. Rozdzia?y: Szwajcarscy stulatkowie, Szwajcarscy wolnomularze, Szwajcarscy wynalazcy, Roger Louis Sch tz-Marsauche, Albert Hofmann, Henri Dunant, Stefan Kudelski, Carl Gustav Jung, Miko?aj z Fl e, Jacques Necker, Philippe Gaillard, Johann Viktor Peter Joseph Besenval, Jakub Amman, Margarete Amerbach, Lina B gli, August Piccard, Adrian Frutiger, Johann von Tieffen, Philip Schaff, Frederick Haldimand, Carmen Mory, Antoine-Henri Jomini, Adolphe Appia, lie Ducommun, Fran ois Bonivard, Martha Fuchs, Leah Hirsig, Faustina Amerbach, Elisabeth K bler-Ross, Patrick Moraz, Ludwig Iselin, Eugen Corrodi von Elfenau, Johann Heinrich Lambert, Basilius Amerbach, Fanny Moser, Alfred L pfe, Werner Weber, Albertine Necker de Saussure, Jonas Furrer, Johannes Pauli, Piotr Maurycy Glayre, Guillaume Henri Dufour, Hugues Cuenod, Fran ois Isaac de Rivaz, Adrienne von Speyr, Toni Zweifel, Arnold Winkelried, Samuel Johannes Pauly, Ursula Amerbach, Max Miedinger, Alema?czycy, Romandczycy, Jacques Gerschwiler, Daniele Buetti, Henri Druey, Ferdinand Berthoud, Johann Beck, Otto Steiger, Henri-Louis Jaquet-Droz, Anita Buri, Pierre Jaquet-Droz, Tessy?czycy, Francesco Chiesa, Rodolphe Lindt, Kaspar von Silenen, Josua Zweifel, Philipp von Fellenberg. Fragment: Brat Roger Sch tz, w?a?c. Roger Louis Sch tz-Marsauche (ur. 12 maja 1915 w szwajcarskiej wsi Provence, w kantonie Vaud, zm. 16 sierpnia 2005 w Taiz ) - ewangelicki duchowny, za?o?yciel wsp lnoty z Taiz . Roger Sch tz urodzi? si? jako dziewi?te dziecko Charlesa i Am lie z domu Marsauche. Mia? starszego brata i siedem si str. Oboje rodzice byli wyznania ewangelicko-reformowanego. Ojciec (Szwajcar) pracowa? jako pastor, matka (Francuzka) zajmowa?a si? domem. W m?odo?ci Roger przez kilka lat chorowa? na gru?lic?. W latach 1936-1940 studiowa? teologi? w Lozannie i w Strasburgu. W 1939 zosta? prezesem Chrze?cija?skiego Stowarzyszenia Student w w Lozannie. Z jego inicjatywy powsta?a tzw. Wielka Wsp lnota, w ramach k...