Home » Om brott och straff by Sven-Åke Lindgren
Om brott och straff Sven-Åke Lindgren

Om brott och straff

Sven-Åke Lindgren

Published September 2008
ISBN : 9789144028064
ebook
Enter the sum

 About the Book 

Frågan om brott och straff hör till de eviga frågorna. Den toppar många politiska dagordningar i västvärlden i dag. Men den var också i hög grad aktuell kring förra sekelskiftet och de sociologiska klassikerna ägnade den en hel del uppmärksamhet.MoreFrågan om brott och straff hör till de eviga frågorna. Den toppar många politiska dagordningar i västvärlden i dag. Men den var också i hög grad aktuell kring förra sekelskiftet och de sociologiska klassikerna ägnade den en hel del uppmärksamhet.Dessa utläggningar har, tillsammans med andra delar av klassikernas samhällsanalyser, format väsentliga delar av den moderna synen på brott och straff. I denna bok beskrivs och analyseras hur grundläggande sociologiska idéer, begrepp och teoretiska konfigurationer har överförts, påverkat och influerat 1900-talets kriminologi. Även nutida svensk kriminologi beskrivs, och utmärkande drag relateras till de idékomplex och teorikategorier som dominerar inom internationell sociologi och kriminologi.